Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakuntakeskus ja väkiluvultaan Suomen kolmanneksitoista suurin kaupunki. Se on myös maakunnan ainoa yliopistokaupunki, sillä siellä sijaitsee Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joka nykyisin lyhennetään englanninkielisen nimensä (Lappenranta University of Technology) mukaan LUT. Tämä itäisen Suomen korkeakoulutuksen keskittymä on valittu jopa maailman 300 parhaan yliopiston joukkoon.

Ainutlaatuinen Etelä- Karjalan kulttuuri viehättää opiskelijoita ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi opiskella niin tekniikkaa kuin kauppatieteitäkin, vaikka se alun perin perustettiin juuri tekniikan korkeakouluopetusta varten. Nykyisinkin tekniikka on yliopiston laajempi opetusala, sillä yli 70 % sen opiskelijoista opiskelee tekniikkaa. Kaikkiaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on melkein 5000 opiskelijaa sekä muutamia satoja jatko-opiskelijoita.

Kuinka kaikki alkoi?

Jo 1950-luvulta lähtien Lappeenrantaan suunniteltiin perustettavaksi Itäsuomen yliopistoa. Lopulta hanke muuttui ja kyseinen yliopisto päädyttiinkin jakamaan kolmen kaupungin kesken. Lääketiede ja hammaslääketiede sijoitettiin Kuopioon, Joensuuhun päätyivät humanistiset ja luonnontieteet, jolloin Lappeenrantaan jäivät teknilliset tieteet. Tämä jako sopi varsin hyvin, sillä Lappeenranta ja sen lähialueet olivat tunnettuja puu- ja metallinjalostusteollisuudestaan.

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun nimellä alkujaan tunnettu korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1969. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijoita aloitti hiukan alle viisikymmentä. Opiskelusuuntia oli tarjolla kolme; voimatekniikka, koneenrakennus sekä talousinsinöörin opinnot. Aluksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto keskittyikin tekniikkaan, ja nykyisin sen koulutustarjonnasta löytyvät kauppatieteet tulivat mukaan opetukseen vasta vuonna 1991.

Nykypäivä – tekniikan ja kauppatieteiden opinnot

Nykyisin Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta niin tekniikan kuin kauppatieteenkin aloilla. Opiskelu tapahtuu kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaan. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi lisäksi jatkaa opintoja aina tohtoriksi asti. Kandidaatintutkintoja tässä korkeakoulussa voi suorittaa niin kauppatieteissä, kuin kahdeksalla eri tekniikan alallakin. Maisteriohjelmia löytyy niin ikään tekniikan kuin kauppatieteidenkin puolelta ja lisäksi niitä on mahdollista suorittaa kokonaan englanniksi tai myös aikuisopiskeluna työn ohessa.

Trailblazer-strategia ja LUT:n arvot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on vakiinnuttanut paikkansa maailmanluokan yliopistoiden joukossa. Sen toimintaa ohjaavat kolme perusarvoa, jotka ovat rohkeus menestyä, tahto rakentaa hyvinvointia sekä intohimo luoda uutta tieteen avulla. Kaikki nämä arvot ovat näkyvissä sen toiminnassa, sekä erityisesti sen asettamassa Trailblazer-strategiassa, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin tieteen avulla.

Trailbalzer-strategiassaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto esittää neljä kysymystä liittyen siihen, millaiseksi maapallo muovautuu käytössämme ja mitä tuleville sukupolville jätämme. Kukaan tuskin haluaa sanoa, että esimerkiksi jättäisi ihmiskunnan kärsimään meidän itse pilaamastamme vedestä, joten yliopisto onkin listannut tekoja, joiden avulla se näyttää tietä ja vaikuttaa uudella tavalla. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa etsitään tieteellisiä ratkaisuja siihen, kuinka maapalloon hälytystilaa voitaisiin parantaa ja kuinka teknologia ja innovaatiot voivat saada maapallon voimaan paremmin.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kehittynyt muutaman kymmenen opiskelijan teknillisestä korkeakoulusta tuhansien opiskelijoiden kansainväliseksi korkeakouluksi. Sen opetuksen ja tutkimuksen taso on tunnustettu maailmanlaajuisesti, eikä sen innovatiivinen toiminta varmasti vielä pysähdy tähän.